Կապ մեզ հետ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Կ.Ուլնեցու 68, 0069

Հեռ. Ընդունարան +37410208344  ‎ֆաքս` 247522

Էլ.-փոստ՝ info@nilsr.am

«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը»  Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի գործունեության հիմնական նպատակն է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական, կիրառական հետազոտությունների իրականացումը, ոլորտի մասնագետների շարունակական կրթությունը՝ գիտավերլուծական և գործնական ունակությունների բարձրացումը, ինչպես նաև սոցիալական ինովացիաների և սոցիալական բարեփոխումների մշակումը։

Ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են.

 

1.Ադմինիստրացիա

2.Մոնիթորինգի և գնահատման բաժին

3. Սոցիալական աջակցության  և սոցիալական ինովացիաների բաժին

4. Զբաղվածության և աշխատանքի բաժին

5. ՏՏ աջակցության և տվյալների մշակման բաժին

6. Շարունակական կրթության և վերապատրաստումների բաժին

7. Կենսաթոշակային և ժողովրդագրության հիմնախնդիրների բաժին

8. Փաստաթղթաշրջանառության և անձնակազմի կառավարման բաժին

9. Ռեսուրսների և գնումների կառավարման բաժին

10. Հրապարակումների և հասարակության հետ կապերի բաժին

11.Անապահովության վիճակագրական գնահատման բաժին: